Ćwiczenia młodych adeptów.

Bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej odgrywa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To właśnie oni poprzez m.in podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej stanowią ważne ogniwo w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Dlatego dla młodych adeptów pożarnictwa, którzy ukończyli 18 rok życia przygotowaliśmy ćwiczenia. Na początku przedstawiono zasady BHP, budowę aparatu ochrony układu oddechowego oraz zostały omówione jego najważniejsze elementy. Następnie swoich sił w takich sytuacjach mogli również spróbować młodzi adepci. Ich zadaniem było znalezienie dwóch elementów armatury gaśniczej na naszych boksach. Po skończonych ćwiczeniach młodzież była bardzo zadowolona oraz zmęczona, jednak byli zgodni, że ćwiczenia bardzo im się podobały.