Niedziela Palmowa w Gdowie.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej połączonej z poświęceniem palm.