Ośmiu druhów odnowiło kurs pierwszej pomocy.

Ośmiu naszych strażaków potwierdziło swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ponownie uzyskało tytułu Ratownika. Egzamin recertyfikacyjny składał się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Tematyka obejmowała m.in. podstawowe czynności ratujących życie, obsługę AED, postępowanie w przypadkach urazowych i nieurazowych, działanie w czasie wypadków oraz udzielanie pomocy w przypadku utraty przytomności, wstrząsów, drgawek, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć, podtopień, krwotoków, złamań i urazów kończyn i innych. Gratulujemy!