Szkolenie z ratownictwa wodnego.

Wczoraj (09.02.2018) na basenie odbyły się ćwiczenia naszych druhów w ratownictwie wodnym.

Do miejscowości Proszówki udało się 5 naszych strażaków oraz jedna druhna. Tego typu zajęcia w naszej jednostce odbyły się po raz pierwszy. Podczas samych zajęć poruszono ogólno pojęty temat specyfiki ratownictwa wodnego na poszczególnych obszarach wodnych. Następnie został omówiony sprzęt, który jest wykorzystywany w ratownictwie wodnym oraz jego zastosowanie. W dalszej części prowadziliśmy akcję ratunkową z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego (Pas węgorz oraz boja SP – tzw. ,,Pamelka”). Dodatkowo szkoliliśmy umiejętności pływania stosowanego w ratownictwie wodnym, samo ratowania, pływania pod wodą i nurkowania, opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania oraz omawialiśmy sposoby postępowania z osobami tonącymi aktywnymi. Szkolenie podczas, którego wzięliśmy udział miało na celu nauczyć Nas podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz pokazać ratownikom zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać prowadząc działania na akwenach wodnych. Dwu godzinne szkolenie poprowadził druh naszej jednostki Szymon Stanek, który jednocześnie jest ratownikiem wodnym, instruktorem pływania oraz płetwonurkiem PADI.