Wtorek, 16 października 2018 r.
OSP Gdów na YouTube
Walne zebranie sprawozdawcze OSP.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP.


W sobotę 14 marca br. w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wzięło udział blisko 90 druhów z naszej jednostki. Na początku spotkania prezes Zbigniew Gumułka przywitał przybyłych strażaków, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz gości: druha Władysława Kucharskiego – v-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce bryg. Aleksander Starowicz, v-ce prezesa Powiatowego Zarządu Związku OSP Druha Ryszarda Łanoszkę, Komendanta Gminnego OSP w Gdowie Druha Józefa Kostucha, wójta Gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz Ks. Jana Gibałę – druha naszej straży.

Po przywitaniu gości prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2014r. Następnie swoje podsumowanie ubiegłego roku zaprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jednym z głównych punktów sobotniego zebrania było wręczenie odznaczeń dla naszej młodzieży. Za popularyzację rzemiosła strażackiego oraz pracę na rzecz OSP i MDP w Gdowie brązową odznaką MDP wyróżnieni zostali: Skrzypiec Weronika, Stanisz Barbara, Stanisz Julia, Baran Milena, Surowiec Gabriela, Surowiec Maria, Ponisz Maja, Pajor Julia, Śliwińska Klaudia, Śliwińska Wiktoria, Tokarz Aneta, Kowalska Kamila, Kowalska Anna, Łyduch Kamil, Orzechowski Adrian oraz Orzechowski Mateusz. Srebrną odznakę MDP otrzymali: Góral Helena, Kowalski Dariusz, Irzyk Adrianna, a Złotą odznakę zdobyli: Dziedzic Klaudia, Pieprzyk Mateusz, Gądek Łukasz oraz Ponisz Jakub.

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie finansowe, które zaprezentował skarbnik Druh Dariusz Nowak. Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęciu planów do realizacji w roku bieżącym głos zabrali zaproszeni gości. Dziękowali oni za naszą gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, owocną współpracę z samorządem i władzami strażackimi, a także życzyli wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i służbie strażackiej.

Powrót do artykułów