Piątek, 28 listopada 2014 r.

OSP Gdów - Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie

Marszowice | 22.11.2014, 09:37

Kolizja drogowa.

Aktualności
Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

Wizyta strażaków z Brazylii.

W dniu wczorajszym naszą jednostkę odwiedziła delegacja strażaków Komendy Głównej Straży Pożarnej Dystryktu Federalnego Brazylii . Pięcioosobowa grupa przyjechała do Polski na zaproszenie Komendy Głównej Państwowej Straży w Pożarnej w Warszawie. Podczas kilkudniowej wizyty druhowie z Ameryki Południowej odwiedzili m.in Warszawę, Częstochowę czy Kraków. Jednym z ostatnich punktów zwiedzania Polski była wizyta w naszej remizie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia naszej jednostki. Następnie zaprezentowaliśmy sprzęt używany do działań ratowniczo-gaśniczych oraz budynek naszej remizy. Na spotkaniu był obecny m.in. Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie bryg. Tomasz Kołodziejczyk, główny specjalista w Biurze Wymiany Międzynarodowej KG PSP st. bryg. w st. spocz. Wojciech Kotoński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce bryg. Aleksander Starowicz oraz Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas.

dodano: 20.07.2014, 20:42

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

Najlepsi w Małopolsce!

Po ogromnym sukcesie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Wyróżnienie w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna) Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie została uznana za Najlepszą OSP w Województwie Małopolskim 2013 roku. Nagrodę główną wręczył druhom Marszałek Marek Sowa, który sprawował honorowy patronat nad konkursem. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas IV wojewódzkich zawodów MDP i V wojewódzkich zawodów sportowo – pożarniczych OSP w Wadowicach w dniu 15.06.2014

Najlepszą jednostkę OSP Województwa Małopolskiego wyłoniono w oparciu o następujące kryteria:

- osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP,

- współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym.

- zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP.

- aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych.

- promocja terenu, na którym działa OSP.

Za zajęcie pierwszego miejsca OSP Gdów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000,00zł. ufundowaną przez Województwo Małopolskie. Zgodnie z regulaminem konkursu fundusze zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaków, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.

dodano: 16.06.2014, 22:11

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

Życzenia wielkanocne

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełnią Wasze serca radością i nadzieją, aby wszelkie smutki i troski szybko odchodziły w zapomnienie. Niech świąteczny czas będzie pełen ciepła i spokoju. Zdrowia niezawodnego, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym oraz Wszelkiej Pomyślności.

Życzy prezes Zbigniew Gumułka wraz z całym Zarządem OSP w Gdowie

dodano: 19.04.2014, 20:34

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

Rozdanie nagród w konkursie ,,Najlepsi z Najlepszych"

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gdowa została wyróżniona w V edycji ogólnopolskiego konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na wzorową MDP i jej opiekuna. Konkurs organizowany jest corocznie przez Związek OSP RP w Warszawie. 11 kwietnia 2014r. członkowie MDP Gdów wraz z opiekunami mieli zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystości zorganizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, podczas której otrzymali nagrody oraz podziękowania od władz ZOSP RP.

Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna miał na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.). Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 31 prac dokumentujących działalność MDP w 2013 r. z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Do najważniejszych działań podejmowanych przez członków MDP z Gdowa w 2013r. można zaliczyć:

- udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej (sukcesy uczniów w etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu),

- udział w międzynarodowej wymianie młodzieży i zawodach sportowo- pożarniczych w Lauenhagen (Niemcy),

- udział w Wojewódzkim Zlocie MDP w Gminie Klucze,

- udział w spotkaniu opłatkowym małopolskich strażaków, które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie,
- udział w uroczystościach o charakterze religijnym, państwowym i strażackim,

- udział w imprezach rozrywkowych i festynach na terenie Gminy Gdów i inne.

dodano: 14.04.2014, 13:37

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

,,Najlepsi z Najlepszych"

Nasza młodzież działająca przy OSP Gdów została wyróżniona w V edycji konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Organizatorem konkursu jest niezmiennie od 5 lat Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.


Już od wielu lat młodzież aktywnie uczestniczy w życiu naszej remizy, a w wielu przypadkach ta pasja jest kontynuacją tradycji rodzinnych. Podczas codziennej działalności członkowie MDP podnoszą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, biorą udział w zawodach sportowo - pożarniczych i konkursach o tematyce pożarniczej, uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach - zbiórkach, spotkaniach, festynach, uroczystościach państwowych, strażackich i religijnych. Od 13 lat młodzież uczestniczy także w międzynarodowych spotkaniach drużyn pożarniczych, które współfinansowane są ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Jesteśmy z was bardzo dumni i życzymy wiele sukcesów zarówno w szkole jaki i straży!

dodano: 11.03.2014, 19:31

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

Pracowity dzień dla naszych druhów.

5 marca 2013 roku okazał się bardzo pracowity dla naszej jednostki. Około godz. 2:25 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Wieliczce wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w Gdowie na ul. Łapanowskiej. Niezwłocznie na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 2 zastępy OSP Gdów oraz 2 zastępy z JRG Wieliczka. Po dotarciu pierwszych zastępów na miejsce okazało się, że doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia samochód osobowy uderzył w ogrodzenie, natomiast samochód ciężarowy przewrócił się na bok.

Kierowca samochodu ciężarowego przed przybycie służb medycznych wydostał się z pojazdu o własnych siłach, natomiast lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia stwierdził zgon kierującego samochodem osobowym. W działaniach trwających ponad 6 godzin brały udział 3 zastępy z JRG Wieliczka, 2 zastępy OSP Gdów oraz 1 zastęp z JRG 2 Kraków.

Około godziny 14:25 doszło do pożaru trawy w Gdowie na ul. Młyńskiej. Po zakończeniu akcji nasza jednostka udała się do kolejnego pożaru trawy również na tej samej ulicy. Po niespełna 30 minutach akcja dobiegła końca. Około godziny 15:30 nasi druhowie wrócili do koszar.

Krótko przed godz. 23:00, 2 zastępy z naszej jednostki zostały zadysponowane do kolejnej akcji. Po rozpoznaniu miejsca zdarzenia okazało się, że na obszarze ok. 5 km rozlany jest olej. Dodatkowo został zadysponowany 1 zastęp z OSP Pierzchów. Działania mające na celu zneutralizowanie plamy trwały prawie 2 godziny.

dodano: 06.03.2013, 22:25

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie

Cała Małopolska bawiła się w Gdowie

22 września 2012 r. w Gdowie odbył się II Wojewódzki Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W imprezie wzięło udział ponad 600 osób reprezentujących 84 ochotnicze straże pożarne z całej Małopolski.

W Zlocie uczestniczyły zespoły z następujących powiatów: bocheńskiego, wadowickiego, miechowskiego oświęcimskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, proszowickiego, olkuskiego, myślenickiego, wielickiego, krakowskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz zaprzyjaźnione drużyny z województwa Śląskiego.

Młodzi druhowie współzawodniczyli w kilku konkurencjach sprawnościowych m.in.: wykonywali ćwiczenia bojowe, przenosili wodę w kubkach na czas, pokonywali tor przeszkód i inne. Młodzież musiała się także wykazać swoją wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zabawa była zorganizowana w formie gry terenowej. Stanowiska z zadaniami rozmieszczone były w różnych częściach Gdowa np. na Zarabiu, przy Gimnazjum, na plantach, przed Urzędem Gminy itd. Dodatkowo uczestnicy musieli odpowiedzieć na szereg pytań przygotowanych przez organizatorów. Wskazówek należało szukać na różnego rodzaju obiektach położonych wzdłuż drogi, która pokonywali zawodnicy. Po kilkugodzinnych zmaganiach wszystkie drużyny bezpiecznie i z uśmiechem na ustach wróciły na Zarabie. Zlot zakończył się wspólnym biesiadowaniem.

źródło: www.gdow.pl


dodano: 27.09.2012, 20:29

Ochotnicza Staż Pożarna w Gdowie
OSP Gdów telefony alarmowe

Opieka całobodoba 12 346 24 05
dr O. Dubiel 12 251 48 29
dr H. Matuszyk 12 251 40 09
dr K. Ptak 12 251 44 88
Urząd Gminy 12 251 43 66
Remiza OSP Gdów 12 251 40 08
Komisariat Policji 12 251 40 07
Wodociągi Gdów 12 251 40 03
MPO Gdów 12 251 62 60
ZGK Gdów 12 251 40 95


Numer alarmowy 112
Straż Pożarna 998
Polica 997
Pogotowie ratunkotwe 999