Zarząd

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie

Prezes: Gumułka Zbigniew

V-ce Prezes - Naczelnik: Nowak Dariusz

V-ce Prezes: Kurzydym Marek

Z-ca Naczelnika: 

Sekretarz: Pieprzyk Mateusz

Skarbnik: Gibała Maciej

Gospodarz: Misior Maciej

Członek Zarządu: Chwajoł Krzysztof

Członek Zarządu: Jadwiga Świątko