Współpraca

W 2001r. Ochotnicza Straż Pożarna z Gdowa rozpoczęła współpracę międzynarodową ze strażakami ze starostwa Schaumburg w Niemczech. Wycieczki, spotkania, wieczorne imprezy, gry i zabawy integracyjne… - to wszystko sprawiło, że młodzi ludzie szybko pokonują bariery komunikacyjne i wzajemne stereotypy. Coroczne wymiany, które odbywają się w Polsce i Niemczech to jednak nie tylko wypoczynek i zabawa. Poruszane są m.in. tematy społeczne, kulturalne i historyczne, w szczególności odnoszące się do historii, teraźniejszości i przyszłości wzajemnych stosunków i współpracy. Wspólne projekty służą poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera, wychowaniu i edukacji młodzieży w dziedzinie kultury i sportu, wzbogacaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych młodzieży i inne.

Młodzież została zaproszona do udziału w 8-dniowym obozie strażackim odbywającym się w miasteczku namiotowym w Bückeburgu. W ponad 100 namiotach mieszkało około 1 500 osób z Holandii, Polski i Niemiec. Wycieczki, spotkania, wieczorne imprezy, gry i zabawy integracyjne… - to wszystko sprawiło, że młodzi ludzie szybko pokonali bariery komunikacyjne i wzajemne stereotypy. Wymiana to jednak nie tylko wypoczynek i zabawa. Uczestnicy intensywnie przygotowywali się do zdobycia odznaki, która jest najwyższym wyróżnieniem w młodzieżowych drużynach pożarniczych w Niemczech. Pchnięcie kulą, sztafeta pożarnicza, ćwiczenia bojowe, musztra, znajomość przepisów p-poż - to tylko niektóre z zadań jakie czekały na uczestników. Codziennie odbywały się treningi. Zawodnicy musieli nauczyć się wielu nowych czynności. Drużyna była zgrana, zdyscyplinowana i chętnie ćwiczyła. To wszystko sprawiło, że udało się uzyskać najlepszy wynik spośród 28 zespołów – opowiada opiekun drużyny dh Mariusz Kopera.

Spotkanie polsko-niemieckie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Trudno uwierzyć, że to już tyle lat. Pamiętam nasz pierwszy wyjazd do Niemiec w 2001r. Ile czasu wtedy musieliśmy czekać w kolejkach na granicy… - wspomina z uśmiechem Zbigniew Gumułka – prezes OSP i inicjator partnerstwa polsko-niemieckiego. Z okazji jubileuszu strażacy z Gdowa przygotowali pamiątkową tablicę, na której napisano: Z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia międzynarodowych spotkań młodzieży pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Gdowie a Kreis-Jugendfeuerwehr Schaumburg składamy życzenia dalszej, owocnej współpracy na rzecz integracji i rozwoju młodzieży, partnerskiej współpracy strażaków oraz podejmowania działań łączących kraje Europy.

Spotkanie było także okazją do wyznaczenia kierunków współpracy na przyszłość. Wszyscy życzyli sobie, aby dotychczasowa działalność była pielęgnowana i rozwijana w kolejnych latach.