Młodzież

Od kilkudziesięciu lat przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie działa męska i żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Trudno jest określić dokładną datę jej powstania. W MDP następuje ciągła wymiana pokoleń. Osoby, które ukończą 18 rok życia stają się członkami czynnymi lub członkami wspierającymi, a nieliczni rezygnują z bycia w straży. Obecna MDP istnieje od 2010r., ale są w niej osoby, które działają już od 2008r. a są takie, które zapisały się dopiero w 2013r. Większość członków MDP mieszka w Gdowie. Są to głównie uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie, Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie oraz licealiści z miejscowego Zespołu Szkół. Młodzież często zachęca swoich kolegów, aby zapisali się do MDP. Część drużyny to osoby, których rodzice lub dziadkowie działają w OSP. W ten sposób podtrzymują wielopokoleniowe tradycje rodzinne. W drużynie są też osoby, które będąc w przedszkolu lub w szkole podstawowej były z wizytą w remizie. Oglądali oni sprzęt, wyposażenie, samochody i poznawali na czym polega praca strażaka. To wszystko tak ich zafascynowała, że teraz działają w MDP. Podstawowe zadania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontariacka i charytatywna. Poza standardową działalnością (tj. zbiórki, szkolenia, ćwiczenia czy wyjścia reprezentacyjne) OSP zapewnia członkom MDP możliwość uczestnictwa w wielu innych imprezach, jak również możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach życia codziennego. Mnóstwo działań wykonywanych jest specjalnie dla młodych strażaków. Każdego roku dla młodzieży organizowany jest czas wolny w ramach wakacji i ferii. Elementami czynnego wypoczynku są m.in. wycieczki, biwaki, szkolenia oraz udział w międzynarodowych wymianach młodzieży itp.

Opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest dh Zbigniew Gumułka. Pełni on także funkcję m.in. członka Komisji ds. Młodzieży działającej przy Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP w Krakowie, Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży działającej przy Oddziale Powiatowym Związku OSP RP w Wieliczce, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Dh Zbigniew Gumułka stale stara się poszerzać swoją umiejętności i kwalifikacje. W dniach 22 – 27 października 2013r. uczestniczył w Polsko-Niemieckim Seminarium dla Opiekunów MDP. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym dla Młodzieżowych Drużyn Pożarnych Turyngii w Hümpfershausen. Celem seminarium było podniesienie jakości polsko-niemieckich spotkań MDP, pomoc w nawiązaniu współpracy, wymiana doświadczeń, przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Tematem przewodnim spotkania były metody pracy z dziećmi – kandydatami do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr. Opiekunkami MDP w Gdowie są także Maciej Gibała, Maria Kasprzyk i Magdalena Surowiec, Mateusz Pieprzyk oraz Kamil Łyduch.


W 2014r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gdowa została wyróżniona w V edycji ogólnopolskiego konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na wzorową MDP i jej opiekuna. Konkurs organizowany jest corocznie przez Związek OSP RP w Warszawie. Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna miał na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).


11 maja 2018r. w Centralnym Ośrodku Sportu TORWAR w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu FLORIANY, podczas której wręczono statuetki dla zwycięzców II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Nasza jednostka została nagrodzona w kategorii WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA za realizację projektów z udziałem członków MDP z Gminy Gdów i Powiatu Schaumburg. Statuetkę wręczyli nam m.in. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak.


W lipcu 2019 r. w Wieruszowie odbyła się I Międzynarodowa i II Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Wszystkie drużyny biorące udział w rywalizacji zostały nagrodzone pierwszym miejscem.

W weekend, na boisko sportowe  w Wieruszowie ściągnęły tłumy.  Impreza sprowadziła do miasta ponad 40 dziecięcych drużyn pożarniczych z całego kraju, a po raz pierwszy także drużyny z sąsiednich państw.  Najmłodsi adepci sztuki pożarniczej w wieku już od 4 lat zaprezentowali tu swoje umiejętności. Oprócz fantastycznych konkurencji dla małych strażaków organizatorzy zapewnili również wiele atrakcji dla przybyłych. m.in.  ściankę wspinaczkową, tor FCC dla dzieci, gigantyczne piłkarzyki, wioskę smerfów, konkurs „Nie dla czadu”, tematyczne stoiska wystawiennicze, gry, konkursy, gastronomię  i inne atrakcje. Każdy uczestnik olimpiady otrzymał pamiątkowy hełm strażaka, a także inne gadżety, m.in. maskotę nawiązującą do symbolu Wieruszowa – kozy. Nie zabrakło licznych atrakcji towarzyszących, wśród nich spotkania z olimpijczykiem Zbigniewem Bródką.


W niedzielę 6.10 2019 w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach odbyła się uroczysta Małopolska Gala Strażacka. Podczas uroczystości m.in. ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą województwa małopolskiego. Plebiscyt odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W lipcu 2019 r. Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas wysłał zgłoszenie naszej MDP. We wniosku szczegółowo opisał nasze działania w zakresie m.in.: podnoszenia wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, propagowania przepisów przeciwpożarowych w środowisku, rozwijania sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki m.in. udział w zawodach pożarniczych, sportowych czy konkursach wiedzy pożarniczej, organizowania działalności kulturalno – oświatowej i historycznej w środowisku, zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej, odbytych kursów i szkoleń.

Zgłoszenie najpierw pozytywnie zweryfikował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a następnie trafiło ono do etapu wojewódzkiego. Tam, nasza drużyna okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła tytuł NAJLEPSZEJ MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO!