Ciężkie działania na ul. Na Grobli.

W piątek (13.08.2021) parę minut po godzinie 17:40 operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie przyjął zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Gdowie na ul. Na Grobli. Jednocześnie informacja w formie formatki elektronicznej została przekazana do stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.
Niezwłocznie na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z naszej jednostki, zastęp z OSP Marszowice oraz JRG Wieliczka. Po przybyciu pierwszego zastępu i rozpoznaniu sytuacji nasi druhowie zastali rozwinięty pożar stodoły oraz pożar budynku mieszkalnego oddalonego o parę metrów od budynku gospodarczego.
W pierwszej kolejności nasi druhowie przystąpili do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, do której zostało zadysponowane pogotowie. Jednocześnie ratownicy w aparatach ochrony układu oddechowego gasili pożar oraz bronili sąsiadujący budynek mieszkalny przed rozprzestrzenieniem się ognia. Następnie zbudowano zasilanie wodne ze znajdującego się nieopodal hydrantu, które pozwoliło na podanie kolejnych dwóch prądów wody bezpośrednio w miejsce pożaru.
Pogoda, która panowała podczas pożaru (temperatura ponad 25 stopni) sprawiła, że strażacy mieli bardzo utrudnioną pracę (przypomnijmy, że całe ubranie strażaka waży około 15-20 kg). Ze względu na zmęczenie strażaków oraz prace związane z przegrzebywaniem i przelewaniem palącej się słomy zadysponowano dodatkowo kolejne 3 zastępy z pobliskich jednostek OSP.
W trakcie działań uruchomiono przy naszej remizie miejsce poboru wody dla pojazdów uczestniczących w pożarze. Natomiast bezpośrednio w naszej remizie utworzono punkt nabijania butli przy pomocy sprężarki. Jednocześnie nasi druhowie nie uczestniczący bezpośrednio w pożarze dowozili na miejsce wodę mineralną dla wszystkich strażaków.
W wyniku pożaru jedna osoba została zabrana do szpitala. Ostatnie jednostki powróciły do koszar po ponad trzech godzinach niezwykle męczących i ciężkich działań. W akcji uczestniczyły trzy zastępy z naszej jednostki, oraz po jednym zastępie z OSP z: Kunic, Fałkowic, Marszowic, Nieznanowic oraz Wieliczki.
Na koniec wielkie ukłony należą się wszystkim osobom postronnym, które przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej próbowały ratować ludzkie mienie.
Swoją pomoc okazała jedna z lokalnych firm, która przyjechała na miejsce zdarzenia ze swoim sprzętem oraz usunęła spaloną słomę w bezpieczne miejsce co w znacznym stopniu usprawniło akcję.