Ćwiczenia kompanii KRAK w Czernichowie.

W dniu 31.08.2021 odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Czernichów 2021”. Były to ćwiczenia doskonalące i zgrywające siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, sił i środków kompanii specjalnej „KRAKUS I”, oraz kompanii pompowej „KRAK”, w której skład wchodzi nasz ciężki zastęp gaśniczy wraz z pompą wysokiej wydajności.
Zadania dla sił i środków biorących udział w ćwiczeniach polegały m.in. na odnalezieniu przy pomocy współrzędnych GPS Żwirowni w Kłokoczynie, budowaniu skutecznego stanowiska wodnego i magistrali na odległość ok 150 m, poprowadzeniu linii gaśniczej i podaniu 2 prądów w natarciu na źródło pożaru.
W działaniach brały udział wydzielone jednostki z Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, jednostki OSP KSRG z terenu powiatu krakowskiego, jednostki OSP z terenu powiatu wielickiego wchodzące w skład Kompanii Specjalnej „Krak" oraz Siły i Środki z kompani specjalnej „KRAKUS I”.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności alarmowania i dysponowania sił i środków przez SKKM Kraków, doskonalenie współpracy pomiędzy siłami Małopolskiej Brygady Odwodowej: kompanii specjalnej powodziowo - ewakuacyjnej „KRAKUS I”, kompanii specjalnej – pompowej „Krak” oraz OSP powiatu krakowskiego, doskonalenie współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi - aplikacyjnie, sprawdzenie sprzętu przewidzianego do działań ewakuacyjnych i pompowych.