Droga Krzyżowa ulicami Gdowa.

Dziś wieczorem centrum Gdowa było miejscem ostatniej drogi, jaką Jezus pokonał przed śmiercią. Tradycyjnie w nabożeństwie wzięli udział członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, a druhowie OSP czuwali nad bezpieczeństwem uczestników. Wspólna modlitwa rozpoczęła się przy kościele parafialnym. Następnie wierni w skupieniu i zadumie wyruszyli, by wspólnie z Chrystusem towarzyszyć mu w cierpieniu i męce. Droga Krzyżowa zakończyła się  na parkingu poniżej kościoła.