Nasze archiwalne zdjęcia na wystawie.

Wczoraj została otwarta wystawa plenerowa „Zatrzymana chwila – archiwalne fotografie Gdowa”. Wśród dziesiątek fotografii są i te z naszego strażackiego archiwum – budynek dawnej remizy, kobieca drużyna pożarnicza, dawna sikawka konna, nasze uroczystości i wydarzenia…. Wystawę można oglądać przez najbliższe tygodnie na gdowskich Plantach. Zapraszamy.

Krótkie wspomnienie:

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie należy do najstarszych na terenie małopolski i jest jedną z najbardziej prężnych organizacji społecznych na terenie Gdowa. W sposób oficjalny została założona 18 lipca 1890 roku, co dokumentuje rękopis statutu zdeponowany w lwowskim archiwum. Inicjatorami założenia straży byli: Józef Ślusarczyk (naczelnik poczty), Jakub Zastawniak (Wójt), Józef Morawiecki (Miejscowy lekarz), Wiktor Hebda, Stanisław Fihauser, Rudolf Socki, Paweł Kowal. Józef Ślusarczyk był z tej grupy najbardziej przygotowany do nowych zadań, pełnił bowiem wcześniej funkcję podkomendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie od samego początku współpracowała z miejscowym gniazdem Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”, któremu przewodził Jan Bonczewski, dlatego za swoje godło przyjęła znak tej organizacji – Sokoła, który towarzyszy druhom do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie społeczność Gdowa ufundowała ręczną sikawkę, a przy straży powołano żeńską drużynę, organizującą życie kulturalne tutejszym mieszkańcom. Grupa liczyła 24 kobiety, a przewodziła im Anna Piech-Dominek. Jak ważna była to inicjatywa, można było się wkrótce przekonać. Gdy po wybuchu wojny do armii wcielono wszystkich dorosłych mężczyzn, to właśnie kobiety przejęły strażackie obowiązki w Gdowie. Z okazji 20-lecia istnienia Rada Gminy wraz ze społeczeństwem Gdowa ufundowała druhom sikawkę konną oraz sztandar, na którym wyszyto daty 1891- 1911, podobiznę świętego Floriana oraz wizerunek Matki Boskiej Gdowskiej. Zarówno sikawka z 1911 roku, jak i chorągiew przetrwały do dnia dzisiejszego, podobnie jak ozdobne hełmy, przechowywane w naszej strażnicy.