Od małego na całego!

4 osoby – jeszcze do niedawna członkowie MDP – złożyły uroczyście ślubowanie i wstąpiły w szeregi OSP „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Tak mi dopomóż Bóg!”

Gratulacje dla:

  • Weronika Skrzypiec
  • Kamil Łyduch
  • Adrian Orzechowski
  • Jakub Ponisz

Witamy w strażackiej rodzinie!