Podziękowanie od Wójta Gminy Gdów.

Na sobotniej zbiórce MDP (19maja) gościliśmy wójta Zbigniewa Wojasa, który przybył pogratulować nam sukcesu osiągniętego w ogólnopolskim konkursie FLORIANY 2018. Dziękujemy za docenienie naszych działań i mobilizację do dalszej pracy. Najbliższa międzynarodowa wymiana młodzieży już na przełomie lipca i sierpnia.