Strażacka Izba Pamięci

Miło nam poinformować, że udało nam się pozyskać fundusze na „Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Strażackiej Izby Pamięci w Gdowie służącej zachowaniu walorów kulturalno-historycznych, w tym tradycji regionalnych i historycznych OSP w Gdowie”. W wyniku realizacji operacji udostępniona zostanie szerokiej społeczności lokalnej oraz turystom Strażacka Izba Pamięci, która eksponować będzie obszerne zbiory eksponatów z historii działalności OSP w Gdowie  i sprzętu strażackiego. W Izbie Pamięci, oprócz historii straży pożarnej w Gdowie na przestrzeni ostatnich 100 lat, wyeksponowane zostaną również różne historyczne eksponaty pozyskane z gospodarstw Gminy Gdów, które stanowią o historycznych walorach wsi polskiej ( np.  historyczne sprzęty gospodarskie, sprzęty do uprawy roli, wyposażenie dawnych chat, ubiory chłopskie z dawnych lat itp.).

Projekt pt. „Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Strażackiej Izby Pamięci w Gdowie służącej zachowaniu walorów kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych i historycznych OSP w Gdowie” został wsparty za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”. Wartość całkowita projektu: 98 621,62zł. Wartość dofinansowania: 80 000,00zł.