Czy wiecie że…? Nasi druhowie byli inicjatorami budowy Kopca na cmentarzu w Gdowie.

Dzisiaj przypada 174 rocznica bitwy pod Gdowem. O potyczce rozegranej na naszej ziemi przypomina Kopiec - Mogiła poległych uczestników powstania krakowskiego na cmentarzu parafialnym w Gdowie. Został on usypany w 1896r. na 50-lecie bitwy pod Gdowem, a inicjatorami jego powstania byli nasi druhowie – członkowie ówczesnej Straży Ogniowej z Gdowa z prezesem-organistą Szymonem Bogutą na czele.