Ćwiczenia powiatowe – Brzegi 2023

Około godziny 10:00 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce wpłynęła informacja o załączeniu się alarmu pożarowego z systemu sygnalizacji pożaru na terenie jednej z hal magazynowych Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Brzegach. Po przyjęciu zgłoszenia zostały zadysponowane niezbędne siły i środki z JRG Wieliczka oraz zaalarmowane zostały jednostki OSP z terenu Gminy Wieliczka – tak brzmiały założenia ćwiczeń, które odbyły się wczoraj (15.06.2023)
Ćwiczenia miały na celu m.in doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej podległych KP PSP w Wieliczce i wyznaczonymi pododdziałami WOO oraz zastępów plutonu zaopatrzenia wodnego OSP z terenu Powiatu Wielickiego przy organizacji działań ratowniczo- gaśniczych na dużym obiekcie przemysłowym oraz sprawdzanie możliwości realizacji przez siły KSRG i podmioty współdziałające skutecznego zaopatrzenia wodnego na duże odległości.
W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 20 zastępów z terenu Gminy Wieliczka, powiatu wielickiego oraz wyznaczonych sił i środków Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.
W ramach plutonu zaopatrzenia wodnego OSP powiatu wielickiego z naszej jednostki wyjechały dwa zastępy oraz pojazd UTV.