Ćwiczenia z urządzeniem LIFEPACK

W ostatnim czasie w budynku naszej remizy odbyły się ćwiczenia z pierwszej pomocy. Ich tematem było zapoznanie się z Lifepackiem – czyli zaawansowanym urządzeniem do podtrzymywania życia, wykorzystywanym w wielu zespołach ratownictwa medycznego. Zajęcia poprowadził pielęgniarz ze Szpitalnego oddziału ratunkowego, a prywatnie druh naszej jednostki Zbigniew Szlachetka.
Urządzenie LIFEPAK przeznaczone jest dla służb specjalizujących się w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ALS), pomaga w resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO. Urządzenie pozwala na szybkie wykonanie diagnostycznego 12-odprowadzeniowego EKG i stałe monitorowanie akcji serca.