Działamy przy kościele!

W najbliższą niedzielę w naszej parafii ważne wydarzenie – Pierwsza Komunia Święta. Nasi druhowie podjęli inicjatywę, by umyć chodniki wokół kościoła. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!