Gdów. Ćwiczenia z pożarów wewnętrznych.

Pożary wewnętrze to kolejne ćwiczenia naszych druhów, które odbyły się w ostatnim czasie przy naszej remizie.
Czwartkowe spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnienia i omówienia sprzętu znajdującego się na pojazdach.
Następnie przystąpiliśmy do części praktycznej, która składała się z dwóch epizodów. Pierwszy scena zakładała pożar hali oraz jedną osobę poszkodowaną znajdującą się wewnątrz obiektu. Działaniem zastępów było znalezienie osoby poszkodowanej, udzielenie jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprawdzeniu budynku za pomocą kamery termowizyjnej oraz oddymienie pomieszczenia.
Druga scena zakładała również pożar hali ze znajdującą się w środku butlą gazową oraz utratę przytomności jednego ze strażaków pracujących wewnątrz pożaru. Strażacy mieli za zadanie ugaszenie pożaru, odnalezieniu butli oraz schładzaniu jej na zewnątrz, ewakuację oraz udzielenie pierwszej pomocy rannemu strażakowi jak i oddymieniu pomieszczenia.
Celem ćwiczeń było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu ich świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym