Szkolenia doskonalącego z Ratownictwa Wysokościowego.

W trakcie mijającego weekendu od 14 kwietnia br. do 16 kwietnia br. Ośrodek Szkolenia KW PSP w Krakowie przeprowadził szkolenie doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
Szkolenie zostało zorganizowane wg. programu „Szkolenia doskonalącego z Ratownictwa Wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” z dnia 9 kwietnia 2021 roku podpisanego przez Komendanta Głównego PSP.
W szkoleniu udział wzięli 👩‍🚒 strażacy-ratownicy z Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Niepołomice i Ochotnicza Straż Pożarna Gdów z powiatu wielickiego, które zadeklarowały w planie jednostek OSP, chęć realizacji zadań z ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym oraz wyposażyły swoje jednostki w niezbędny do tego sprzęt.
W ramach szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
✅ Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w ksrg. Zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy w tym zakresie. Taktyka działań na wysokości w zakresie podstawowym.
✅ Sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.
✅Węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym.
✅ Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego oraz asekuracja i autoasekuracja podczas działań na wysokości.
✅Techniki ratownicze i ewakuacyjne.
Kadrę instruktorską w trakcie szkolenia stanowili bryg. Jarosław Rospond oraz st. kpt. Łukasz Łotocki.
opracowanie i zdjęcia: KW PSP Kraków