Witamy nowych Ratowników!

Marysia, Mateusz, Mateusz, Andrzej, Szczepan, Adrian – w ostatni weekend potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności i z wynikiem pozytywnym ukończyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jednocześnie otrzymując tytuł RATOWNIKA. Egzamin składał się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Tematyka obejmowała m.in. podstawowe czynności ratujących życie, obsługę AED, postępowanie w przypadkach urazowych i nieurazowych, działanie w czasie wypadków oraz udzielanie pomocy w przypadku utraty przytomności, wstrząsów, drgawek, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć, podtopień, krwotoków, złamań i urazów kończyn i innych. Gratulujemy!
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne były realizowane pod czujnym okiem instruktorów z MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba