Za nami Walne Zebranie Sprawozdawcze

Ubiegły rok był zdominowany przez epidemię koronawirusa. Obowiązywały różnego rodzaju obostrzenia i zakazy. Nasza aktywność sprowadzała się głównie do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zaś działalność społeczno-kulturalna została znacznie ograniczona. Ponadto, czynnie włączyliśmy się w walkę z niewidzialnym wrogiem – dowoziliśmy żywność osobom objętym kwarantanną i izolacją, pomagaliśmy w transporcie pacjentów do punktów szczepień, głosiliśmy komunikaty na ulicach, prowadziliśmy działania informacyjne – tak w skrócie można podsumować ubiegły rok. Obecne Walne Zebranie Sprawozdawcze było jednym z pierwszych spotkań w szerszym gronie, jakie odbyło się po długiej przerwie. Mamy nadzieję, że pandemiczne obostrzenia już nie wrócą, a my będziemy mogli na nowo rozwinąć skrzydła.