Powstała Strażacka Izba Pamięci

 

Ostatnie miesiące w budynku naszej remizy były bardzo twórcze. Realizowaliśmy zadanie pn. „Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Strażackiej Izby Pamięci w Gdowie służącej zachowaniu walorów kulturalno-historycznych, w tym tradycji regionalnych i historycznych OSP w Gdowie”. W wyniku realizacji operacji udało się stworzyć Strażacką Izbę Pamięci, w której eksponujemy obszerne zbiory eksponatów z historii działalności OSP w Gdowie  i sprzętu strażackiego. W Izbie Pamięci, oprócz historii straży pożarnej w Gdowie na przestrzeni ostatnich 100 lat, eksponujemy również różne historyczne eksponaty pozyskane z gospodarstw Gminy Gdów, które stanowią o historycznych walorach wsi polskiej ( np.  historyczne sprzęty gospodarskie, sprzęty do uprawy roli, wyposażenie dawnych chat, ubiory chłopskie z dawnych lat itp.).

 

Wszystkich zainteresowanych wizyta w Izbie i obejrzeniem pamiątek zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Projekt pt. „Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Strażackiej Izby Pamięci w Gdowie służącej zachowaniu walorów kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych i historycznych OSP w Gdowie” został wsparty za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”. Wartość całkowita projektu: 98 621,62zł. Wartość dofinansowania: 80 000,00zł.